Khmer Yoruba dictionary / ភាសាខ្មែរ-យរូបា វចនានុក្រម / Àtúmọ̀ Ọ̀rọ̀ Èdè Khima-Yorùbá