Malagasy Slovenian (Slovene) dictionary / Malagasy Sloveniana rakibolana / Malgasko-Slovenski slovar