Swahili Chinese Simplified dictionary / Kiswahili-Kichina (Rahisi) kamusi / 斯瓦希里语 - 中文(简体) 字典